Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng bao gồm các điều khoản và điều kiện mà người dùng phải chấp nhận. Điều khoản sử dụng là những quy định quản lý việc sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ, thông tin từ datviet365.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của datviet365, bạn phải tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản do chúng tôi quy định.

Nếu người sử dụng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với một trong các điều khoản sử dụng của chúng tôi, bạn có thể ngừng sử dụng và truy cập các dịch vụ của datviet365.

2. Truy cập trang web

Đât viêt 365 có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các dịch vụ và thông tin được cung cấp bởi chúng tôi. Sự thay đổi này có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu người dùng muốn truy cập và sử dụng các dịch vụ của datviet365, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký theo yêu cầu của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cần phải chính xác và cập nhật. Thông tin bạn cung cấp cho datviet365 được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tên tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc các thông tin liên quan đến bảo mật của trang web của bạn phải được giữ bí mật và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để tránh bị xâm phạm thông tin cá nhân, tài khoản và quyền truy cập của bạn.

Tài khoản đã được xác nhận là của bạn, tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập và các thông tin khác cần được bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ ai để đảm bảo quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp có sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để được giải quyết kịp thời. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tài khoản hoặc số nhận dạng tài khoản của bạn nếu tài khoản của bạn không an toàn

3. Thương hiệu

Bạn chỉ có thể sử dụng các nhãn hiệu của datviet365 khi có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Đối với các bên thứ ba, việc sử dụng logo và các sản phẩm, dịch vụ và thiết kế của datviet365 không nhất thiết phải xác nhận hoặc ngụ ý sự liên kết giữa các bên.

4. Sở hữu trí tuệ

Trong điều kiện truy cập và sử dụng dịch vụ của datviet365.com bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên, bạn không được sao chép, tái xuất bản, sửa đổi hoặc truyền tải bất kỳ nội dung và tài liệu nào có trên trang web datviet365.com. Trừ khi bạn đang sử dụng thiết bị máy tính hoặc trình duyệt web có chức năng tự động.

4. Hành vi nghiêm cấm

datviet365 chỉ cho phép bạn sử dụng dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ này cho các mục đích bất hợp pháp bị nghiêm cấm.

5. Đóng góp thành viên

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các tính năng nhắn tin, trang web cá nhân, bảng tin và nhiều tính năng tương tác khác. Hay chúng còn được gọi là các dịch vụ tương tác. Các tính năng tương tác cho phép người dùng truyền tải hoặc xuất bản nội dung hoặc tài liệu cho người khác, còn được gọi là đóng góp của thành viên.

Khi người dùng cung cấp một loại thông tin nào đó cho dịch vụ của datviet365, thông tin đó không còn được coi là bí mật. Đây được coi là nguồn cung cấp của bạn và đóng góp của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin này, chúng tôi sẽ không thể rút lại vĩnh viễn thông tin để xuất bản lại hoặc sửa đổi nó.

Thông tin bạn cung cấp cho datviet365.com phải do bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Ngoài ra, phải đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và độ tin cậy cao của các thông tin đó. Đối với các bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các Đóng góp của Người dùng.

6. Giám sát và thực thi

Đất việt 365 có quyền từ chối hoặc xóa các bài dự thi của thành viên và sửa đổi các bài dự thi này khi cần thiết.
Quyền tiết lộ thông tin nhận dạng của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền.
Chúng tôi có quyền đình chỉ quyền truy cập của bạn vào các Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.
Đất việt 365 không thể xem xét tất cả các tài liệu đã đăng trên trang web, cũng như không thể gỡ bỏ các thông tin đó ngay sau khi đăng.

Đối với bên thứ 3, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gỡ bỏ thông tin thành viên và các đóng góp ngay sau khi đăng lên trang datviet365.com.

7. Đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung

Nội dung do các thành viên đóng góp cho trang phải tuân theo các yêu cầu của pháp luật. Và bất kỳ đóng góp nào của thành viên nội dung cho trang web sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn.

8. Dựa trên thông tin được cung cấp

Thông tin được cung cấp thông qua các Dịch vụ hoặc trên trang web datviet365.com chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Chúng tôisẽ cập nhật thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó có thể được cập nhật hoàn toàn hoặc không.

Thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua dịch vụ datviet365 chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi có thể cập nhật thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh và có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.

Trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kết quả sử dụng thông tin trên website không thuộc trách nhiệm của datviet365.com. Bạn tự chịu trách nhiệm về các hành vi của mình khi sử dụng thông tin trên website datviet365.com.

Datviet365: Website chuyên đánh giá, xếp hạng sản phẩm đáng tin cậy
Logo